CENNÍK 

 ҉   HYDINA ŽIVÁ

kurčatá KALIMERO 3-trojtýždňové..............................................nedostupné

kurčatá KALIMERO 5-týždňové ..................................................nedostupné

kurčatá KALIMERO jatočné (3-5 kg) ................................................2,80 €/kg

sliepky vyradené zo znášky ..............................................................2,50 €/kg

҉   HYDINA OČISTENÁ

kurčatá gazdovské KALIMERO  (1,9-3,5 kg) ....................................4,20 €/kg

sliepky nosnice .................................................................................3,50 €/kg

morka bronzová ................................................................................6,50 €/kg

kačica ................................................................................................6,00 €/kg

králik .................................................................................................7,00 €/kg

҉   VAJCIA

Vajcia - balenie 10 ks ....................................................................... 2,20 €

Vajcia - balenie 20ks ........................................................................ 4,00 €

Vajcia - balenie 30 ks ....................................................................... 6,00 €

҉   OŠÍPANÉ

bravčová polovica ...........................................................................    dohodou 

mangadurok polovica ....................................................................... 3,30 €/kg

mangalica polovica............................................................................ 4,40 €/kg

҉   HOVäDZÍ DOBYTOK

teľacia polovica ................................................................................  6,50 €/kg

҉   SENO

balík okrúhly cca 350 kg ................................................................     - €/ ks

 

Pre veľký záujem je lepšie si uvedené výrobky objednať vopred !!!

Objednávky emailom na agrofarmabrvniste@gmail.com

alebo na tel.čísle: 042/442 72 76