Koncom roka 2013 sa v nás zrodila myšlienka odkúpiť túto nefunkčnú farmu a vytvoriť z nej niečo priaznivé pre životné prostredie a obyvateľstvo. O rok neskôr sme postupne nakúpili prvých 40 jalovíc plemena Aberdeen Angus od českých a slovenských chovateľov. Neskôr sme kúpili dvoch plemenných býkov z Českej republiky a postupne sa naše stádo rozrástlo na 60 kusov kráv. V roku 2018 sme sa začali venovať aj plemenným zvieratám a v roku 2019 sa nám podarilo odchovať prvé plemenné kusy. Zároveň sme v roku 2019 získali v celoslovenskej súťaži o najlepšieho chovateľa 3. miesto v kategórii dojčiacich kráv. V lete 2019 sa nám podarilo dokončiť aj značnú časť rekonštrukcie celého areálu Agrofarmy Brvnište a sprevádzkovať jeden z najmodernejších nízkokapacitných bitúnkov na Slovensku. Zvieratá sú u nás porážané tzv. bezstresovou metódou k čomu prispieva aj to, že zviera ide priamo z pastvy alebo maštale na porážku bez akýchkoľvek stresových nakládok a prepráv. Toto sa odráža aj na kvalite mäsa, čo je pre nás prvoradé. Našou hlavnou prioritou je vytvoriť dôveru medzi výrobcom a spotrebiteľom podporovaním produkcie na domácom trhu. Hlavným zameraním je chov mäsového hovädzieho dobytka, chov hydiny vo voľnom výbehu, chov nosníc vo voľnom výbehu, chov mangalíc vo výbehu a chov klasických ošípaných.

ukázať certifikát o EKO výrobe

Naša snaha sa odzrkadlila aj v ďalších rokoch, keď sme v roku 2020 obsadili 4. miesto a v roku 2021 sme získali 1. miesto v kategórií najlepší chovateľ na Slovensku v kategórii dojčiacich kráv. V máji 2021 sa nám podarilo sprevádzkovať aj vlastnú mäsovýrobu priamo na farme kde spracúvame mäso z našich vlastných chovov.Priamo na farme sa nachádza aj naša vlastná predajňa s čerstvým kvalitným mäsom z nášho chovu. Taktiež tu nakúpite aj mäsové výrobky a iné produkty živočíšnej výroby. Aby sme sa vám ešte viac priblížili všetko si môžete zakúpiť aj online na našom eshope www.farmabrvniste.sk.

diplom2022
diplom