Agrofarma Brvnište

     Farma  v obci Brvnište bola dostavaná v roku 1982 so zameraním na chov ošípaných. Žiaľ s poklesom výkupných cien jatočných ošípaných došlo v roku 2007 k úplnemu zatvoreniu prevádzky.

     Koncom roka 2013 sa v nás zrodila myšlienka odkúpiť túto nefunkčnú farmu a  vytvoriť z nej niečo priaznivé pre životné prostredie a obyvateľstvo. V roku 2014 sme postupne nakúpili prvých 40ks jalovíc plemena Aberdeen Angus od českých a slovenských chovateľov, začiatkom roka 2015 sme kúpili dvoch plemenných býkov z Českej republiky a postupne sa naše stádo rozrástlo na 60ks kráv. V roku 2018 sme sa začali venovať aj plemenným zvieratám a v roku 2019 sa nám podarilo odchovať prvé plemenné kusy. Zároveň sme v roku 2019 získali v celoslovenskej súťaži o najlepšieho chovateľa 3. miesto v kategórii dojčiacich kráv. V lete 2019 sa nám podarilo dokončiť aj značnú časť rekonštrukcie celého areálu Agrofarmy Brvnište a sprevádzkovať jeden z najmodernejších nízkokapacitných bitúnkov na Slovensku. Zvieratá sú u nás porážané tzv. bezstresovou metódou k čomu prispieva aj to, že zviera ide priamo z pastvy alebo maštale na porážku bez akýchkoľvek stresových nakládok a prepráv. Toto sa odráža aj na kvalite mäsa, čo je pre nás prvoradé.  Našou hlavnou prioritou je vytvoriť dôveru medzi výrobcom a spotrebiteľom podporovaním produkcie na domácom trhu. Hlavným zameraním je chov mäsového hovädzieho dobytka, chov hydiny vo voľnom výbehu, chov nosníc vo voľnom výbehu,chov mangalíc vo výbehu a chov klasických ošípaných.

   V máji 2021 sa nám podarilo sprevádzkovať aj vlastnú mäsovýrobu priamo na farme kde spracúvame mäso z našich vlastných chovov. Aby sme celý proces sfinalizovali, popri mäsovýrobe sme otvorili aj vlastnú predajňu priamo na farme a aby sme sa priblížili k zákazníkom otvorili sme predajňu aj v Žiline na ulici M.R.Štefánika 22 s názvom REZNÍK, kde zakúpite všetky naše výrobky a kvalitn mäso z našich vlastných zvierat.

     

Našou hlavnou myšlienkou je umožniť spotrebiteľovi zakúpiť si prostredníctvom predaja z dvora potraviny, ktoré sú vyprodukované priamo na našej farme.